Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.
  • Mette Andersson
  • Ketil Zachariassen
  • Jill Walker Rettberg
  • Kari Ingebrigtsen
  • Mette Andersson, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Juryleder.
  • Ketil Zachariassen, Førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT - Norges arktiske universitet
  • Jill Walker Rettberg,  Professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB.
  • Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen for beste undervisningsopplegg. 

Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevoppgavene få en diplom tilsendt fra Holbergprisen.

Fagjuryen er i tillegg ansvarlig for utvelgelsen av deltakerskolene hvert år. Nye medlemmer av fagjuryen velges av Holbergstyret for perioder på fire år. I valget av nye medlemmer legges det vekt på å opprettholde geografisk spredning og faglig bredde.