Holbergprisen i skolens lærerpris

Holbergprisen i skolen deler hvert år ut en lærerpris som anerkjennelse av lærerens viktige rolle som sentral faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elever i den videregående skole.

Holbergprisen i skolens lærerpris er etablert for å sette fokus på lærerens rolle i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning og forskning, og for å motivere lærerne som er med i konkurransen til å dele sine erfaringer med andre. Mottageren av lærerprisen får en pengegave på 20 000,-. 

Om lærerrapporten

Vurderingsgrunnlaget for juryen er en rapport hvor læreren redegjør for hvordan arbeidet med Holbergprisen i skolen er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektet har gitt lærere og elever på hans/hennes skole. Det er ønskelig, men valgfritt for den enkelte læreren om hun/han leverer en rapport. Flere lærere ved samme skole kan gå sammen om å skrive en felles rapport. Leveringsfristen er en uke etter elevprosjektene og rapportene vurderes av Holbergprisen i skolen sin fagjury. Vi anbefaler at lærerrapporten er på rundt 10 sider og inneholder en refleksjon omkring følgende punkter:

 • Hvordan arbeidet har vært organisert, inkludert en beskrivelse av hvordan ekstern ekspertise og ulike andre virkemidler er benyttet
 • Hvordan forskningsformidlingen mellom forskningsinstitusjoner og skolen har fungert
 • I hvilke grad opplegget har bidratt til å gi elevene innsikt i, og personlig erfaring med forskning og forskningsformidling
 • Hvordan forskningsresultatene har påvirket undervisningen
 • Tverrfaglighet i forskningsprosjektene

Vi legger vekt på formidlingsevne og refleksjon i lærerrapportene. Det er viktig med gode beskrivelser av hva som har blitt gjennomført og hvordan, men også hvorfor dette ble gjort, hvilke erfaringer dere har, og hva andre kan lære av dette. Dette er lærerens egen refleksjon, og vi anbefaler at lærerens egen stemme er synlig i teksten.

Lærerprisvinnere mottagere fra tidligere år

 • Lærerprisen for 2018 gikk til Kirsti Anita Røsand fra Fagerlia videregående skole for rapporten "Learning by doing"
 • Lærerprisen for 2017 gikk til Trond Waage fra Olsvikåsen videregående skole for rapporten: "Et prosjekt om prosjektet"
 • Lærerprisen for 2016 gikk til Linda Romøren fra Randaberg videregående skole for rapporten: "Fra mythos til logos"
 • Lærerprisen for 2015 gikk til Marita Kristiansen fra Vestby videregående skole for lærerrapporten "Vestbymålet".
 • Lærerprisen for 2014 gikk til Fredrik Hasler fra Askim videregående skole for lærerrapporten om hvordan klassen hans arbeidet med Holbergprisen i skolen-prosjektene. Les rapporten (pdf)
 • Lærerprisen for 2013 gikk til Knut Erik Aarvold fra Elvebakken videregående skole i Oslo for lærerrapporten: "Opplevelse av sted, stedsidentitet og steders betydning".
 • Lærerprisen for 2012 gikk til Kristi Svidal fra Oslo Handelsgymnasium for lærerrapporten: "Forskningsprossesen med elevene".
 • Lærerprisen for 2011 gikk til Sissel Husebråten og Märit Opperud fra Mysen videregående skole for rapporten om forskningsprosessen til elevene. Les mer.
 • Lærerprisen for 2010 gikk til Dagfinn Våge fra Lundeneset videregående skole for lærerrapporten: "Hvorfor får gutter lavere karakterer enn jenter i ungdomsskolen?"
 • Lærerprisen for 2009 gikk til Thomas Nupen og Eirik Revheim fra Vennesla videregående skole for lærerrapporten: Politikernes bruk av sosiale medier i valgkampen" (last ned pdf)
 • Lærerprisen for 2007 gikk til Anja Helen Steinsland fra Stavanger Katedralskole for rapporten: "Lykkejegerne (pdf)".
 • Lærerprisen for 2006 gikk til Oddvar Engan, Ragna Marie Tørdal og Jone Nyborg ved Vennesla videregående skole for lærerrapporten om elevprosjektet "Redaksjon EiN - Etnolekter i Norden". Les rapporten (pdf).
 • Lærerprisen for 2005 gikk til Tommy Houm, Horten videregående skole, for den fagdidaktiske rapporten "Ungdom, språk og kommunikasjon. Humaniora og samfunnsvitenskap for naturvitere". Last ned rapporten.
 • Lærerprisen for 2004 gikk til Svein Hagen, Oslo Katedralskole for rapporten: "En bedre verden. Et undervisningsopplegg om menneskerettigheter."