Vinnere av Holbergprisen

2018
Den amerikanske juristen Cass R. Sunstein tildeles Holbergprisen i 2018 for sitt innflytelsesrike arbeid innen statsrett og demokratiteori, rettsvitenskap, adferdsøkonomi og offentlig politikk, forvaltningsrett og risikoregulering.
2017
Den britiske filosofen Onora O'Neill tildeles Holbergprisen i 2017 for sitt innflytelsesrike arbeid innen moralsk og politisk filosofi.
2016
Holbergprisen 2016 ble tildelt den amerikanske litteraturforskeren og historikeren Stephen Greenblatt.
2015
Holbergprisen 2015 går til den britiske kulturhistorikeren, mytologen og forfatteren Marina Warner.
2014
Den britiske religionshistorikeren Michael Cook mottok Holbergprisen i 2014.
2013
Holbergs internasjonale minnepris for 2013 ble tildelt den franske antropologen og sosiologen Bruno Latour.
2012
Holbergs internasjonale minnepris for 2012 ble tildelt den spanske sosiologen Manuel Castells.
2011
Holbergs internasjonale minnepris for 2011 ble tildelt den tyske historikeren Jürgen Kocka.
2010
Holbergs internasjonale minnepris for 2010 ble tildelt den canadiske historikeren Natalie Zemon Davis.
2009
Holbergs internasjonale minnepris for 2009 ble tildelt den canadiske filosofen Ian Hacking.
2008
Holbergs internasjonale minnepris for 2008 ble tildelt den amerikanske litteraturviteren og kulturteoretikeren Fredric R. Jameson.
2007
Holbergs internasjonale minnepris for 2007 ble tildelt den amerikanske rettsfilosofen Ronald Dworkin.
2006
Holbergs internasjonale minnepris for 2006 ble tildelt den israelske sosiologen Shmuel N. Eisenstadt.
2005
Holbergs internasjonale minnepris for 2005 ble tildelt den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas.
2004
Holbergs internasjonale minnepris for 2004 ble tildelt den bulgarsk-franske psykoanalytikeren og filosofen Julia Kristeva.