Nyheter om Holbergprisen

Kunngjering for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2018

08.03.2018
Onsdag den 14. mars, kl. 09:00 kunngjer vi hvem som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2018.

Komitémøte og Holberg-arrangement i Amsterdam.

13.02.2018
Den 9. februar møttes Holbergkomitéen i Amsterdam, og Nils Klim-prisvinner Claes de Vreese holdt foredrag på Det norske generalkonsulatet.

Holbergprisens verdi økes til kr. 6 millioner.

12.02.2018
Holbergprisens styre besluttet den 13. februar at pengeverdien av Holbergprisen økes fra kr. 4,5 millioner til kr. 6 millioner. Nils Klim-prisen økes fra kr. 300.000 til kr. 500.000.

Vi søker studentmedarbeider

12.02.2018
Er du glad i å skrive? Er du flink til å lage lister i Excel, men synes samtidig det er spennende å jobbe praktisk med arrangementer? Da trenger vi deg!

Bred diskusjon etter Holbergdebatten

21.12.2017
Universitetsaulaen i Bergen var tilnærmet fullsatt den 2. desember, da drøyt 300 personer så Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere propaganda, falske nyheter og nyhetsmedienes rolle.

Nominer en kandidat til Holbergprisen

16.12.2017
Holbergstyret tar nå imot nominasjoner til Holbergprisen 2019. Nominasjonsfristen er den 15. juni 2018.

Holbergdebatten 2017: Propaganda, fakta og "fake news"

25.10.2017
Det er en særdeles aktuell og relevant holbergdebatt som finner sted i Universitetsaulaen i Bergen 2. desember, med tre prominente og til dels kontroversielle paneldeltagere: John Pilger, Julian Assange og Jonathan Heawood.

Kortlista for Holbergprisen 2018 er klar

24.10.2017
Holbergkomitéen møttest i Wien for å diskutere årets nominasjonar den 19.-20. oktober og har no blitt samde om ei kortliste over aktuelle kandidatar til Holbergprisen 2018.

Stephen Greenblatt og Tony Kushner diskuterte Adam og Eva

20.10.2017
«Historien om Adam og Eva handler om hva det innebærer når en myte blir virkeliggjort for millioner av mennesker,» sa holbergprisvinner Stephen Greenblatt, «og også hva det betyr å være menneske».

Overraskende grad av lese- og skriveferdigheter blant stammefolk

04.10.2017
Kjærlighetsbrev og graffiti er noen av bruksområdene for stammeskriftspråk som er relativt lite kjent for mye av omverdenen, forklarte Michael Cook.

Sider